Sürdürülebilir Çözümler Sürdürülebilir Mühendislikten Gelir.

Felsefemizle kaliteyi ön planda tutarak güzel yarınlar için çalışıyoruz.

scroll
KURUMSAL

Hakkımızda

Firmamız, yurt içinde ve yurt dışında Güneş Enerjisi ve Rüzgar Enerjisi Santrallerinin uluslararası standartlara uygun şekilde kurulması, Fotovoltaik Modüllerin üretim denetimleri, Santrallerin işletmeye alınması, işletilmesi, devir teslimi sırasında tarafsız olarak Denetim, İşveren Mühendisliği ve Krediveren Mühendisliği kapsamında Mühendislik Hizmetleri vermektedir.

Güneş Enerjisi Santralleri Ön Dizayn, Simülasyon, Fizibilite Çalışmaları

Kullanmakta olduğumuz Lisanslı PVcase, PVsyst, Skechup, Netcad, AutoCAD programları ile Santral 3D modelleme çalışmaları ile yerleşimlerinin yapılması ve üretim simülasyonlarının oluşturulması, teknoloji seçimi ve varyant üretim karşılaştırması, kapasite çalışması, meteorolojik verilerin analizi, ufuk çizgisi, gölgelenme ve açı analizi Teknoloji seçimi, güneş ışınım verilerinin simülasyonu ve değerlendirilmesi, P50-P75-P90 üretim değerlerinin hesaplanması yapılmaktadır.

Fotovoltaik Modüllerin Üretim Süreçlerinin Kontrolleri

Güneş Panellerinin üretimi sırasında tam zamanlı üretim denetimleri, depolama, paketleme ve nakliye kontrolleri yapılmaktadır.

Sözleşme Yönetimi ve İnşaat Gözetimi

Teknik şartname ve sözleşmelerin hazırlanması, EPC (Anahtar Teslim Yüklenici) ve tedarikçi seçiminde destek, uygulamaya yönelik projelerinin gözden geçirilmesi, kontrolü ve onaylanması, tasarım seçimi ve verimlilik analizi TS EN ISO/IEC 17020 kapsamında yapılmaktadır. Santrallerin kurulum aşamasında IEC 62446 standardına uygun şekilde tam zamanlı İnşaat Gözetimlerinin yapılarak uygun kurulumun yapılması için denetim hizmetleri verilmektedir.

Test ve
Devreye Alma

Santralin devreye alınma aşamasında TS EN ISO/IEC 17020 kapsamında test ve ölçümleri yapılmaktadır.

İlk Yıl Performans Oranı Doğrulaması

Santrallerin devreye alınmasından itibaren yılda bir veya iki kez (altı ayda bir) üretim verileri ile güneş ışınımı verileri işlenerek sistem genel verimliliğinin hesaplanmasını içermektedir. Fotovoltaik Modüllerin degredasyon değerleri ve santralin üretim değerlerinin sunulması, var ise eksiklikler raporlanarak santralin PR (Performans Oranı) değeri yatırımcıya sunulur.

REFERANSLAR

Referanslarımız

Tüm Referanslar